خدمات تجاری

  • بیزنس پلنمشاوره و طراحی طرح توجیهی
  • تجارت بین المللامور بازرگانی واردات و صادرات
  • تاسیس و راه اندازی استارت آپمشاوره - کوچینگ و توسعه استارت آپ
  • مالی و سرمایه گذاریمشاوره - تحلیل بازار هدف - توسعه فروش
  • خرید بیزنسمشاوره - امور حقوقی - تحلیل بازار
۵/۵ - (۱ امتیاز)